Mød os

Henrik

Praktiserende læge Henrik Kjældgaard

Selvstændigt praktiserende læge siden 2011. Startede Haderslev Lægeklinik op i oktober 2017.

Er uddannet fra Syddansk Universitet i 2004 og har efterfølgende færdiggjort speciallægeuddannelsen som praktiserende læge på sygehuse og i almen praksis i Sønderjylland og Kolding.

Deltager løbende i faglige kurser og holder sig fagligt opdateret som aktivt medlem af en lokal lægelig videreuddannelsesgruppe og supervisionsgruppe.

Fast tilknyttet som plejehjemslæge på Øsby og Kildebakkens plejecentre.

Andreas1 kopi

Uddannelseslæge Andreas Ole Kirkegaard

Uddannelseslæge i KBU (klinisk basisuddannelse).

Uddannet fra Syddansk Universitet i 2019. Har efterfølgende været ansat som uddannelseslæge på afdelingen for ældresygdomme på Aabenraa Sygehus.

Er ansat i Haderslev Lægeklinik fra 1. august 2019 til 31. januar 2020. Herefter fortsætter han sin uddannelse som speciallæge.

 

Anni billede

Sygeplejerske Anni Mathiesen

Sygeplejerske med 12 års erfaring fra sygehus og 9 år fra hjemmepleje. Har arbejdet som konsultationssygeplejerske i praksis siden 2004.

Specialiseret i sårpleje. Uddannet rygestopinstruktør. Certificeret coach og stresscoach.

Varetager blodprøvetagning, EKG, lungefunktion, sårpleje, kontrol af kroniske sygdomme, rygestop, vægttab, livsstilsændringer, øreskylning, vacciner, fodvorter, kredsløbstjek, p-pillekontrol smearprøve fra livmoderhals, opstart af insulin og instruktion om medicinindtagelse.

 

Zina

Lægesekretær Zina Bach Clausen

Er uddannet lægesekretær på Sønderborg Sygehus i 1984. Har siden 2009 været ansat i almen praksis og har arbejdet med en bred vifte af administrative og sundhedsfaglige opgaver. Har derudover også erfaring som klinisk assistent.

Varetager patientkontakten i venteværelse og besvarer telefonopkald herunder visitation, svar på prøver, råd og vejledning. Står for undersøgelse af urinprøver med mikroskopering og dyrkning.

 

Anja

Administrativ medarbejder Anja Wulff Kjældgaard

Cand.mag. i dansk og engelsk og uddannet gymnasielærer. Ansat som sekretær i fleksjob. Varetager bogføring, løn, hjemmeside samt andre administrative og praktiske opgaver i klinikken.